Meniu Uždaryti

Teisės aktai, žvejyba

Žvejybos įstatymai, tvarka ir leidimai

I. Lietuvos Respublikoje mėgėjišką žūklę reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas:

NUORODA

2. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse Taisyklės:

NUORODA

3. Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

NUORODA

LR pagaunamų žuvų ribojimai:

Žuvis Dydis Kiekis, vnt Bilieto forma Draudimai žvejoti
skersnukis (Chondrostoma nasus)       Draudžiama
vijūnas (Misgurnus fossilis)       Draudžiama
jūrinės nėgės (Petromyzon marinus)       Draudžiama
mažosios nėgės (Lampetra planeri)       Draudžiama
nėgių vingiliai       Draudžiama
aštriašnipis eršketas (Acipenser oxyrinchus)       Draudžiama
sterlė (Acipencer ruthenus)       Draudžiama
Šamas (Silurus glanis) 75 cm 1 * L09 11.01-04.01
lašiša (Salmo salar) 65 cm 1* L10 10.16-12.31
šlakis (Salmo trutta trutta) 65 cm 1* L10 10.16-12.31
salatis (Aspius aspius) 55 cm 2* L09 04.01-05.15
lydekas (Esox lucius) 50 cm 2* L09 02.01-04.31
vėgėlė (Lota lota) 45 cm 3* L09 12.15-01.31
ūsorius (Barbus barbus) 45 cm 2* L09  
sterkas (Sander lucioperca) 45 cm 2* L09 03.01-05.31
kiršlys (Thymallus thymallus) 30 cm 2* L09 03.01-05.15
margasis upėtakis (Salmo trutta fario) 30 cm 2* L09 10.01-12.31
šapalas (Leuciscus cephalus) 30 cm 5* L09  
meknė (Leuciscus idus) 30 cm 5* L09  
lynas (Tinca tinca) 25 cm * L09  
karpis (Cyprinus carpio) 40 cm * L09  
baltasis amūras (Ctenopharyngodon idella) 40 cm * L09  
margasis plačiakaktis (Artistichtys nobilis) 40 cm * L09  
siauražnyplis vėžys (Astacus leptodactylus) 10 cm 50 L09 10.15-07.15
plačiažnyplis vėžys (Astacus astacus)     L10  
upines nėgė (Lampetra fluviatilis)   10-50 L10

01.01-04.01

05.01-05.31

sykas (Coregonus lavaretus)   5 L10 10.01-12.31
ungurys   3* L09  
žiobris (Vimba vimba)     L09 05.15-06.15
Kitos   * L09  

* Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą.

II. Žvejo mėgėjo bilieto ir žvejo mėgėjo kortelių įsigyti galima per Alis sistemą, Perlo terminalus.

1. Žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas (forma L09), kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė. Jis yra dviejų tipų. Vienas yra žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai (neišnuomotuose telkiniuose), o antras žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie naudojami kaip žvejybos plotai (išnuomotuose telkiniuose).

a) Mėgėjiškos žūklės bilieto (forma L09) (valstybiniuose neišnuomotuose vandens telkiniuose) kainos

1,40 EUR – 2 paroms

5,00 Eur. – mėnesiui (30 dienų)

14,00 Eur. – Metams

NUORODA

b) Mėgėjiškos žūklės bilieto (forma L09) (išnuomotuose vandens telkiniuose) reikalingas atskirai kiekvienam tokiam telkiniui ir galioja tik tame telkinyje:

1,40 EUR – 2 paroms

5,00 Eur. – mėnesiui (30 dienų)

14,00 Eur. – Metams

NUORODA

2. Žvejo mėgėjo kortelės (forma L10) – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba. Šios kortelės yra perkamos atskirai kai kurių žuvų rūšių žvejybai, tam tikriems telkiniams ar teritorijoms:

Lašišų – Šlakių žvejybai

Sykų žvejybai

Upinių nėgių žvejyba

Žvejybai Nemuno Deltoje

Žvejybai Merkio upėje

Veisiamų karpių žvejybai

Povandeninei žvejybai

Stintų žvejybai tinkliniu samčiu

Žvejo mėgėjo korteles (forma L10) įsigyti galima per Alis sistemą arba perlo terminalus.

NUORODA

Žvejo mėgėjo kortelė (suteikianti teisę žvejybai valstybiniame vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba):

2,50 Eur – parai,

8 Eur – savaitei (7 dienos),

14 Eur – mėnesiui (30 dienų).

Mėgėjų žvejybos leidimas limituotai žvejybai (suteikiantis teisę žvejybai valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba), ne didesnė kaip: 14 Eur – parai (pastaba: leidimai išduodami bet kuriam aukščiau nurodytam laikotarpiui).

Žvejyba pasienio ruože

Būvimas pasienio ruože yra griežtai kontroliuojamas.  Šią funkciją vykdo Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Labai svarbu vykstant žvejoti ar tiesiog leisti laiką gamtoje žinoti ar teritorija nesiriboja su mūsų kaimynėmis. Ypač svarbu jei ta kaimynė yra ne ES narė. Prie išorinės ES sienos vykdoma griežta asmenų besilankančių toje teritorijoje kontrolė. 

Pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašas:

NUORODA

Norint žvejoti pvz. Nemuno upėje aukščiau nuo Rusnės, ruože besiribojančiame su Rusijos Federacija, privaloma gaut leidimą būti pasienio ruože. Šis leidimas gaunamas elektroniniu būdu. Jo galiojimas yra terminuotas ir galioja ne ilgiau kaip 12 mėn. Terminas nurodomas prašyme. Žvejojant iš valties būtina valties registracija ir siunčiant prašymą būtina pridėti valties dokumentus. Visą informaciją rasite paspaudę nuorodą:

NUORODA

Išplaukiant žvejoti būtina apie išplaukimą telefonu pranešti VSAT teritoriniam padaliniui. Pareigūnams reikia pranešti valties Nr., savininko Vardą ir pavardę, leidimo numerį ir jo galiojimo terminą. Teritorinių padalinių kontaktai:

NUORODA

Baudos

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ

KODEKSAS

XVIII SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU IR PAVELDO APSAUGA

264 straipsnis. Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas

Nr.PažeidimasBaudaPakartotinis pažeidimas, bauda
1Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimasĮspėjimas arba nuo 30€ iki 140€nuo 50€ iki 300€
2Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų apsaugos reikalavimų pažeidimasNuo 150€ iki 300€Nuo 200€iki 600€

266 straipsnis. Mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

Nr.PažeidimasBaudaPakartotinis pažeidimas, bauda
1Mažųjų laivų (katerių, visų tipų valčių) ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

nuo 30€ iki 60€

gali būtų taikomas teisių atėmimas nuo 3 mėn iki 1 metų

nuo 60€ iki 120€

gali būti taikomas teisių atėmimas nuo 1 metų iki 3 metų

gali būti skiriamas mažųjų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių konfiskavimas


267 straipsnis. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas

Nr.PažeidimasBaudaPakartotinis pažeidimas, bauda
1Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimasnuo 30€ iki 60€Nuo 120€ iki 230€
2Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiamaNuo 40€ iki 90€Nuo 120€ iki 230€
3Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimasNuo 60€ iki 120€Nuo 120€ iki 230€
4Plaukiojimas vandens motociklais vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiamaNuo 60€ iki 120€Nuo 120€ iki 230€
5Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiamaNuo 90€ iki 170€Nuo 200€ iki 600€
6Plaukiojimas vandens motociklais saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiamaNuo 120€ iki 230€Nuo 200€ iki 600€
7Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiamaNuo 150€ iki 300€Nuo 200€ iki 600€

282 straipsnis. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis

Nr.PažeidimasBaudaPakartotinis pažeidimas, bauda
1Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmisĮspėjimas arba nuo 20€ iki 100€
2Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, kai dėl to žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta,Nuo 140€ iki 300€

291 straipsnis. Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Nr.PažeidimasBaudaBauda
1Mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimasĮspėjimas arba nuo 20€ iki 60€Gali būti skirtas įrankių konfiskavimas
2Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytą pažeidimąNuo 90€ iki 170€Gali būti skirtas įrankių konfiskavimas
3Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, nustatytų žvejybos ploto naudotojui žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jis turi leidimą naudoti žvejybos plotą, pažeidimasNuo 120€ iki 220€
4Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą)Nuo 120€ iki 300€privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą.
5Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus), kuriuos naudoti draudžiama pagal teisės aktus, gaminimas, realizavimas, įsigijimas arba laikymasNuo 60€ iki 200€privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą.
6Limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimasNuo 250€ iki 550€privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą.

NUORODA